| s | rafał smułczyński |
wodoszczelne konstrukcje betonowe |
wkb |
biała wanna |
białej wanny |
beton wodoszczelny |
betony wodoszczelne |
izolacje bezpowłokowe |
izolacji bezpowłokowych |
strukturalna |
strukturalnej |
strukturalne |
hydroizolacja bezpowłokowa |
hydroizolacje |
hydroizolacji |
uszczelnienia |
uszczelnienie budowli |
know how |
State Of The Art |
w6 | w8 | w10 |
technika |
technologia betonu wodoszczelnego |
tbw |
garaże podziemne |
parkingi |
tarasy |
stropy |
stropodachy |
zbiorniki |
ogrody zielone |
taśmy uszczelniające |
dylatacje |
woda gruntowa |
wód gruntowych |
usługi budowlane |
inwestycje |
budownictwo |
żelbet |

|
dzięki pasji i zaangażowaniu pracowników t.b.w. każdego szczebla powstają budowle z gwarancją szczelności.

w przeciwieństwie do konwencjonalnych izolacji [powłokowych] zgodnych z normą DIN 18195 takich jak papy, masy bitumiczne, taśmy, asfalty i inne, wodoszczelne konstrukcje betonowe nie ulegają procesowi starzenia a tym samym nie tracą własności izolacyjnej z upływem lat.

wodoszczelność, wytrzymałość i opór dyfuzyjny wzrastają a naprężenia maleją z upływem czasu.

beton wodoszczelny nigdy nie zapewni samodzielnie szczelności budowli!
szczelność i niezawodność technologii betonu wodoszczelnego w przeciwieństwie do innych konwencjonalnych uszczelnień wzrasta z upływem lat.

technologia betonu wodoszczelnego oferuje nigdzie indziej niespotykaną szczelność, trwałość i długowieczność obiektu budowlanego.


technologia betonu wodoszczelnego jest chroniona patentem.

jesteśmy jedynym prawnym właścicielem tego znaku towarowego.

nasze ćwierćwieczne doświadczenie w tej branży,
pozwala nam realizować bardzo skomplikowane technicznie obiekty budowlane.

technologia betonu wodoszczelnego wykorzystuje żelbet do izolacji przeciwwodnej budowli.
to genialne w swojej prostocie rozwiązanie kryje za sobą dziesiątki lat doświadczeń, udoskonaleń, wiele opracowań i trudnej teorii.


| grupa [s] technologia betonu wodoszczelnego [R] |